ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

  • Εφαρμογή Τεχνολογίας Οργανικών Συσσωματωμάτων (BFT: BioFloc Technology), της πλέον προηγμένης μεθόδου εκτροφής υδρόβιων οργανισμών παγκοσμίως
  • Ευρεία χρήση ρομποτικών και άλλων πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης,
    σε όλα τα στάδια εκτροφής